Galaxy boya logo
Fiyat teklifi [email protected]
Epoksi Boyalar Yol Çizgi Boyaları Isıya Dayanıklı Boyalar Sanayi Boyaları Boya İnceltici Tinerler İletişim

Gluemax Boya Fiyatları

  • Gluemax boya son kat, çift bileşenli ve her tür yüzeyde kullanılabilen genel amaçlı, çok parlak görünümde olmayan, son kat boyadır. Tercihe bağlı olmak şartı ile Gluemax Astar uygulaması yapılmamış PP, PE, PVC, Alüminyum ve Galvaniz gibi yüzeylere de direk uygulandığında mükemmel yapışabilme özelliğine sahip olması, Cam ve bakır yüzeylere de uygulanabilir olması, Tatbik edildiği yüzeylere yüksek fiziksel ve kimyasal dayanım sağlaması, U. V. dayanımının yüksek olması.
galaxy glue max boya

00 TL/kg + kdv

20 Kilo Bir ambalaj fiyatı 00 tl kdv dahil.

Gluemax Boya Özellikleri

Gluemax Boya yarı mat görünümlüdür.
Siparişe göre parlak üretilir.
Boya Yoğunluğu: 1,35 ± 0,05 g/ml
Katı madde % ağırlığı: 60 ± 3
Katı madde % hacmi: 39 ± 5
Toz Kuruma zamanı 25- 35 dakkika 20 °C
Dokunma kuruma zamanı 50 - 60 dakkika 20 °C
Montaj kuruma zamanı 3-4 saat 20 °C
20 Kg Gluemax Boya (Ürün kodu 1031-1310)
1 kg Gluemax Boya Sertleştirici (Ürün kodu 1031-01)
5 kg Gluemax Boya Tineri (Ürün kodu 1051-00)
Gluemax Boya son kat fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır.
Uygulanacak boyanın kuru film kalınlığı: 35 - 40 mikron
Gluemax Boya sarfiyat 1 bir litre ile 10 m2 veya 12 m2 / lt

Gluemax Boya Son Kat Boya Kullanım Alanları

Glue max boya son kat çift bileşenli kullanılabilmesinin yanı sıra, aynı zamanda da tek bileşenli ve hava kurumalı olarak da kullanılabilen özel bir son kattır. Özellikle Bakır, Cam, Alüminyum ve Galvaniz yüzeyler üzerinde mükemmel sonuçlar verir. PP, PE, PVC yüzeyler dışında Cam, Bakır, Alüminyum ve Galvaniz yüzeylerde istenilen yüksek korozyon direncini karşılamak amacı ile sözü edilen tüm zor yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.

Gluemax Boya Son Kat Uygulaması

Gluemax Son Kat uygulamasından önce, 1011-1110 Glue max Astar boya’nın yüzeye uygulanmış olması tavsiye edilmekle birlikte, Glue max Son Kat direkt olarak da yüzeye uygulanabilir. Bu tarz direk son kat uygulamalarda Gluemax sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi için yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın kendisi kadar önemlidir. Son Kat uygulaması yapılacak PP, PE, PVC, Bakır ve Cam gibi yüzeyler üzerinde ki kirler uygun solvent ile temiz bir bezle silinmelidir. Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas, hadde kabuğu, isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½ derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2> standartında mekanik yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal yüzeylerde ki toz, kir, yağ ve gres gibi maddeler yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmelidir. Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köşeleri taşlanmalıdır.

Alüminyum ve Galvaniz yüzeyler ayrıca beyaz pas ( ZnCO3 ) oluşumu yönüyle incelenmeli ve bu noktalar zımpara yapılarak temizlenmelidir. Farklı yöntemlerle yapılan temizlik işlemlerinden sonra yüzey, elektrikli süpürge, temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir. Söz konusu temizlik işlemlerinden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 30 dakika içinde yüzeye uygulanmalıdır.

Son Kat Uygulaması

Tek komponentli olarak yapılacak uygulamalarda Glue max Son Kat (1031-1310) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılır. Karışımı uygulama viskozitesine getirmek için önerilen oranda Glue max Tiner (1051-1410) ilave edilir. Karışım uygulama viskozitesini verir. Çift kompenantlı yapılacak uygulamalarda Glue max Son Kat boya (1031-1310) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen oranda Gluemax Sertleştirici (1031-1510) ile karıştırılır. Karışımı uygulama vizkozitesine getirmek için önerilen oranda Glue max Tiner (1051-1410) ilave edilir. Karışım uygulama viskozitesini verir. Püskürtme uygulamalarında uygulama vizkozitesi 18” - 22” / DC4 / 20°C olacak şekilde ayarlanmalıdır. Korozyon ve U.V. direncini yükseltmek için hazırlanan karışımın azami 35 - 40 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde tek kat uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama Sırasında

Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.
Önemli Hatırlatmalar:

Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma sağlanmalıdır.

Çift kompenantlı yapılacak uygulamalarda iş sırasına uygun miktarda karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın tamamı tüketilinceye kadar, işe devam edilmelidir. İş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları 1051-1410 Gluemax Tiner ile iyice temizlenmelidir. Tatbikattan sonra yüzey, en az 12 saat su ile temas ettirilmemelidir. Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan önce 24 saat beklenilmelidir.

Depolama ve Tehlike Tanımları

Alevlenme Noktası: > 27 °C

Güvenlik ve Sağlık Bilgileri: Gluemax Boya uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Gluemax Boya Sembolü: Xn, F
Tehlike Uyarıları R: 11 20/ 21 / 22
Güvenlik Uyarıları: 16 - 20/ 21-24/ 25-38
Genel Uyarılar: Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız. Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuvar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Boya ambalajları listedeki gibidir. Küçük ambalajlarda birim fiyatları değişir.

Boyalar ve astarların kullanımı, ayrıca solventli epoksi boya ve solventsiz epoksi boya ile ilgili bilgi almak için arayabilirsiniz.